Naslovnica \
Pretraživanje


(inspiracija Marcus Vitruvius Pollio, De Architectura)

Dobra građevina treba imati Ljepotu (Venustas), Čvrstoću (Firmitas) i Korisnosti (Utilitas), te se arhitekturu često promatra kao način pronalaženja odgovarajućeg omjera između ove tri osobine, a da ni jedna ne dominira. Kao zaključak definicije, zgrade su najvidljiviji proizvodi čovječanstva ikad stvoreni.
Building Blocks For Modern Society... mi gradimo objekte za moderno društvo. Pokreće nas vizionarstvo o spajanju čovjeka i građevine, u harmoničnoj sinergiji sa njegovim okolišem, navikama i potrebama, bez narušavanja prirode.

ZELENO ZELENO i JOŠ VIŠE ZELENO

 
>